Smluvní podmínky

 

1. Všeobecná ustanovení

Provozovatelem internetového obchodu LEGApark je firma Pavel Němec AMC-PN, 5.května 1545,Rožnov pod Radhoštěm,75661
email: pavelnemec.modely@email.cz (dále jen "prodávající").

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu LEGApark (dále jen "kupující").

Vztahy a vzájemná práva, povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen "obchodní podmínky"), a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky potvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné a zavazuje se jimi řídit.

Podle zákona o evidnci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


2. Předmět smlouvy

Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu LEGApark.
Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu LEGApark tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce.

3. Registrace kupujícího

Kupující má možnost vytvořit si na webových stránkách internetového obchodu LEGApark svůj vlastní zákaznický účet, a to prostřednictvím své registrace.

Registrace kupujícího se provádí přímo prostřednictvím webových stránek. V rámci registrace vyplní kupující nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi internetového obchodu, a které již při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým zákaznickým jménem a heslem nebude kupující nucen vyplňovat.
Registrace a vytvoření vlastního zákaznického účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek

4. Objednávka zboží

Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.
Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, dodací adresu, emailové případně i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.

Kupující učiní objednávku zboží tímto způsobem:
Prostřednictvím webových stránek internetového obchodu LEGApark,
jako "nepřihlášený zákazník", nebo po registraci a přihlášení pod svým jménem a heslem jako "registrovaný zákazník".

Kupující je oprávněn stornovat svojí objednávku nejpozději do 1 hodiny po jejím odeslání prodávajícímu, a to elektronickou poštou.

Termín dodání zboží 2-3 dny od přijetí objednávky.

Pokud bude zboží vyskladněno z externího skladu,zákazník bude informován a termín dodání se prodlužuje na 1 týden.

 

Termín dodání zboží na Slovensko 1 týden od přijetí objednávky.

 


5. Místo plnění

Místem plnění závazku prodávajícího je provozovna prodávajícího na adrese, kde prodávající předá zboží dopravci - přepravní společnosti k dopravě kupujícímu. Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předáním prvnímu dopravci.

6. Cena a platba

Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu LEGApark v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH.
K ceně zboží bude prodávajícím připočítána částka za dopravu zboží na místo určené kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit.
Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny takto:

-dobírkou (PPL)

-dobírkou ( České poště s.p.)
-přímý odběr na prodejně (při přímém odběru na prodejně se ceny v porovnání s E-shopem liší. Platí zde doporučené katalogové ceny LEGO trading s.r.o.)


Platba zboží na Slovensku - faktura vystavena v Eurech (přepočet dle aktuálního kurzu), platba dobírkou


Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

7. Dopravní podmínky a cena za dopravu
Doručení v rámci České republiky:
-  PPL přepravní společnost doručí zboží na uvedenou adresu zpravidla během následujícího pracovního dne od odeslání. Cena 125,- Kč (včetně dobírky).
 –   firmou Česká pošta službou Obchodní balík - 170,-Kč (včetně dobírky), která zboží doručí až k Vám domů zpravidla do 24 hodin od expedice . Pokud nebudete zastiženi, doručovatel Vám zanechá ve schránce oznámení s telefonním číslem, na němž si můžete domluvit opětovné doručení, které je zdarma. Jestliže si nevyžádáte náhradní doručení, můžete si zboží vyzvednout na Vaší poště, kde bude uloženo 7 dní.

za odběr zboží v hodnotě vyšší než 4000,- Kč kupující poštovné ani balné nehradí.

Doprava na Slovensko - Česká a Slovenská pošta, cena 280,- , dodání třetí den po odeslání.


Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci samotnému i prodávajícímu.

8. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu LEGApark i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží.
V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek, je kupující povinen vrátit již dodané zboží zpět prodávajícímu, a to kompletní (včetně veškerého příslušenství, záručního listu, návodu a jiné dokumentace) v původním neporušeném obalu jako obchodní balík nebo osobně na adresu sídla prodávajícího. Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené a bez zjevných známek užívání. Spolu se zbožím je kupující povinen vrátit kupujícímu i originál dokladu o jeho koupi. Kupující je povinen zabalit či jinak opatřit zboží pro zpětnou přepravu takovým vhodným způsobem, aby nedošlo k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení. Nebezpečí škody na zboží, ohledně kterého kupující odstoupí od smlouvy, nese kupující až do okamžiku jeho doručení prodávajícímu. Prodávající není oprávněn převzít zboží zaslané na dobírku.
Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno na adresu provozovny prodávajícího. V odstoupení od smlouvy musí být uvedeno číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího případně adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu. Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal, nejpozději však do 2 dnů od jeho faktického převzetí.Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující objednané zboží nepřevezme od dopravce nebo v případě, že kupující jiným způsobem nepřevezme nebo odmítne zboží převzít.
Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy dle předchozího odstavce, má vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu) a to v plné výši.

9. Odpovědnost za vady, záruční podmínky a vyřízení reklamace

Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.
Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky:
Je-li nutné zboží reklamovat, prosíme, zjištěné vady oznamte co nejdříve prodávajícímu e-mailem, nebo písemně na jeho adresu společně se základními údaji:
1.    - jaké zboží reklamujete
2.    - důvod reklamace
3.    - termín nákupu
4.    - číslo účtu pro případ vrácení peněz
5.    - kopie dokladu o koupi
Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.
Zboží, které reklamujete, je nutné vrátit v původním, nepoškozeném obalu včetně dokladu o jeho zakoupení. V případě zjištění výrobní vady bude zboží opraveno, vyměněno kus za kus, či vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného.
Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.
Záruční doba poskytovaná při prodeji zboží činí všeobecně 24 měsíců ode dne nákupu, pokud není uvedeno jinak.

10. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.